Bettina Meervaldt

Ergonomi

En virksomheds bedste aktiv er de medarbejdere der bærer den.
Det er medarbejderne der er med til at skabe fremdrift i, -og overskud for virksomheden.
Derfor er der sund fornuft i, at investere i vedligeholdelse og udvikling af medarbejderstaben.

Nøglen til et godt arbejdsliv – og dermed opretholdelse af en god og stabil medarbejderstab, er ganske enkelt forebyggelse. At forebygge er at være opmærksom på uhensigtsmæssigheder inden de tager over og bliver til sygemeldinger.

Et godt sted at starte er at få foretaget en ergonomisk gennemgang af om arbejdspladsen er indrettet og indstillet hensigtsmæssigt. Dette gøres med udgangspunkt i lovgivning, retningslinjer og ikke mindst, i respekt for den enkelte medarbejders ønsker og behov.